top of page

Tietosuojaseloste


SeaSport kunnioittaa yksityisyyttäsi ja pyrkii aina suojaamaan henkilötietosi parhaalla mahdollisella tavalla.
Pyrimme kaikessa toiminnassamme varmistamaan, että henkilötietojasi käsitellään varmimmalla
mahdollisella tavalla sekä yrityksemme sisällä että alihankkijoidemme toiminnassa. Tässä
tietosuojaselosteessa on kuvattu, millaista tietoa keräämme ja miten tietoja käytetään.
Henkilötietojen käsittelyn ensisijaisena perusteena ovat asiakas- tai sopimussuhde tai rekisteröidyn antama
suostumus tai Rekisterinpitäjän oikeutettu etu.


1. REKISTERINPITÄJÄ
SeaSport Oy
Y-tunnus: 3225647-3
Osoite: Ölandintie 196, 07370 Pellinki
Puhelin: +358 44 5681283
Sähköposti: seasport.oy@gmail.com


2. REKISTERIN NIMI
SeaSport Oy:n asiakas- ja suoramarkkinointirekisteri


3. MITÄ HENKILÖTIETOJA KÄSITTELEMME?
Keräämme henkilötietoja, jotka lähetät meille, kun esimerkiksi rekisteröidyt verkkokauppamme asiakkaaksi,
tilaat tuotteita, tilaat uutiskirjeen, otat yhteyttä asiakaspalveluumme, kirjoitat tuotekommentin, kommentoit
foorumille tai osallistut kilpailuihin. Tiedot, joita käsittelemme ovat nimi, syntymäaika, kotiosoite tai työpaikan
osoite, postinumero ja -toimipaikka, sähköpostiosoite, puhelinnumero, tilaushistoria, tekniset tiedot käyttäjän
IP-osoite ja käytettävä selainsekä evästetiedot.Lisäksi voimme kerätä tiettyjä henkilötietoja, kuten
luottotietoja ja osoitteenmuutoksia, ulkoisista lähteistä. Tietoja voidaan päivittää myös viranomaislähteistä
sekä muilta yrityksiltä lain sallimissa rajoissa.


4. MITEN KÄYTÄMME HENKILÖTIETOJASI?
Tietoja voidaan käyttää asiakkuutesi ja tilaustesi hallinnointiin, tunnistautumiseen, suoramarkkinointiin,
asiakastutkimuksiin, uutiskirjeisiin, analyysi- ja profilointitarkoituksiin sekä tilastointiin. Tietoja voidaan käyttää
myös markkinointimateriaalin lähettämiseen postilla, tekstiviesteillä, Whats Appilla, Messengerillaja
sähköpostilla sekä yhteydenottoihin puhelimitse, ellet ole itse kieltänyt tätä. Tietoja voidaan käyttää myös
sinulle merkityksellisen tiedon välittämiseen ja markkinoinnin kohdentamiseen sekä palveluidemme
parantamiseen. Voit lopettaa uutiskirjeemme tilauksen uutiskirjeessä olevan linkin kautta.


SeaSport voi käyttää alihankkijoita tai palveluntarjoajia palvelujen ylläpitoon, paino- ja jakelutehtäviin,
asiakaspalveluun, maksunvälitykseen ja luotonanto ja -maksupalveluihin, käyttäjätietojen hallinnointiin ja
analysointiin, tutkimuksiin, asiakasviestintään sekä kampanjoiden toteuttamiseen. SeaSportin alihankkijat ja
palveluntarjoajat voivat käyttää henkilötietojasi vain tarkoituksiin, jotka on määritelty tässä
tietosuojaselosteessa.


Yllä mainitut kolmannet osapuolet eivät voi käyttää tietojasi muuhun, kuin tässä selosteessa mainittuihin
tarkoituksiin sekä SeaSportin määrittelemiin tarkoituksiin. SeaSport velvoittaa kolmansia osapuolia pitämään
tietosi salassa ja varmistamaan riittävän tietosuojan tason, jotta tietosi ovat turvassa.
Tietojesi käsittelyssä SeaSport käyttää palveluntarjoajia, joilla voi olla pääsy tietoihin EU/EES-alueen
ulkopuolelta, esimerkiksi USA:sta. SeaSport vastaa, että tietojen siirto tapahtuu asianmukaisella ja lain
edellyttämällä tavalla.


Henkilötietojasi voidaan luovuttaa viranomaisille näin vaadittaessa tai laissa määriteltyihin tarkoituksiin.

5. MITEN SUOJAAMME HENKILÖTIETOSI?
SeaSport pitää rekisteröityjen tietojen huolellista suojaamista erittäin tärkeänä. Tiedot tallennetaan
sähköiseen järjestelmään, jota suojaavat palomuurit, salasanat ja muut tarvittavat tekniset ratkaisut. Vain
määritetyillä SeaSportin palveluksessa olevilla henkilöillä sekä henkilöillä, jotka tarvitsevat tietoja tehtäviensä
hoitoon, on pääsy rekisterin tietoihin. Kaikkia, jotka käyttävät rekisterin tietoja, koskee
salassapitovelvollisuus.


6. MITEN PITKÄÄN HENKILÖTIETOJANI SÄILYTETÄÄN?
Henkilötietojasi pidetään rekisterissä vain niin pitkään kuin se on välttämätöntä, että tässä selosteessa
määritelty käyttötarkoitus on täytetty ja mitä laki määrää tietojen säilyttämisestä. Lain määräämän velvoitteen mukaisesti SeaSport voi joutua säilyttämään tietoja pidempään kuin edellä mainittu ajanjakso edellyttää.


Vanhentuneet ja tarpeettomat tiedot tuhotaan asianmukaisella tavalla. Henkilötiedot viedään rekisteriin siinä
muodossa, missä rekisteröitävä on antanut ne ja päivityksen voi tehdä joko rekisteröity itse tai SeaSport
rekisteröidyn tekemän pyynnön perusteella.


7. HENKILÖTIETOJESI TARKASTAMINEN, PÄIVITYS JA KORJAAMINEN
Asiakkaana sinulla on oikeus tarkistaa, mitä tietoja sinusta on tallennettu SeaSportin asiakas- ja
suoramarkkinointirekisteriin. Tarkastusoikeus voidaan evätä laissa säädetyin perustein. Tarkastusoikeuden
käyttäminen on lähtökohtaisesti maksutonta. Sinulla on oikeus koska tahansa vastustaa tietojesi käsittelyä,
mikäli koet, että SeaSport on käsitellyt tietoja lainvastaisesti tai että SeaSportilla ei ole oikeutta käsitellä
rekisteröidyn tietoja. Vastustamisoikeus ei koske sellaista tietojen käsittelyä, johon laki velvoittaa SeaSportia.
Sinulla on oikeus saada virheelliset tiedot oikaistuiksi tai puutteelliset tiedot täydennetyiksi sekä oikeus
vaatia tietojesi poistamista asiakas- ja suoramarkkinointirekisteristämme. Voit myös itse poistaa
profiilisi SeaSport.fi -verkkokaupasta ja päivittää siellä olevat tietosi. Poisto-oikeutta ei kuitenkaan ole siltä
osin kuin tietojen käsittely ja säilyttäminen rekisterissä on välttämätöntä SeaSportista koskevan lakisääteisen
velvoitteen noudattamiseksi tai muun laissa säädetyn perusteen johdosta.


Siltä osin kun olet itse toimittanut asiakas- ja suoramarkkinointirekisteriimme tietoja, joita käsitellään
antamasi suostumuksen tai toimeksiannon nojalla, sinulla on oikeus saada tällaiset tiedot pääsääntöisesti
koneluettavassa muodossa ja oikeus siirtää nämä tiedot toiselle rekisterinpitäjälle.


Sinulla on oikeus milloin tahansa vastustaa tietojesi käsittelyä suoramarkkinointitarkoituksiin. Voit myös
poistaa profiilisi SeaSport.fi -verkkokaupasta, päivittää tietosi ja kieltää sinulle kohdistetun
markkinointiviestinnän.


Mikäli tietojasi käsitellään suostumukseesi perustuen, sinulla on oikeus peruuttaa suostumus ilmoittamalla
tästä meille tämän tietosuojaselosteen mukaisesti.


Sinun tulee lähettää oikeuksiasi koskevat pyynnöt kirjallisena tai sähköpostitse kohdassa 1 mainittuun
osoitteeseen. SeaSport voi pyytää rekisteröityä tarkentamaan pyyntöään ja varmentamaan henkilöllisyyden
ennen pyynnön käsittelemistä. SeaSport voi kieltäytyä pyynnön toteuttamisesta sovellettavassa laissa
säädetyllä perusteella. SeaSport vastaa pyyntöihin yhden (1) kuukauden sisällä pyynnön esittämisestä, ellei
ole erityisiä syitä pidentää vastaamisaikaa.


Sinulla on oikeus valittaa viranomaiselle, mikäli SeaSport ei ole noudattanut tietosuojalainsäädäntöä.


8. VERKKOANALYTIIKKA
Alla olevat palvelut keräävät anonymisoitua tietoa sivuilla vierailuista ilman henkilökohtaisia tietoja.
Google Analytics

9. SOSIAALISEN MEDIAN LIITÄNNÄISET
Käyttäessäsi verkkosivujamme, sinun on mahdollista jakaa tietoa sosiaalisessa mediassa, kuten
Facebookissa, Instagram ja Mailchimp, sosiaalisen median liitännäisten avulla (esimerkiksi jakamalla
mainoksemme toisille käyttäjille sosiaalisten medioiden kautta). Mikäli jaat tietoa sosiaalisen median
liitännäisten avulla, selaimesi välittää seuraavat tiedot:


vierailusi päivämäärän ja kellonajan
Internet-/URL-osoitteen, jossa parhaillaan olet
IP-osoitteesi
tiedon käyttämästäsi selaimesta
tiedon käyttöjärjestelmästäsi
käyttäjänimesi, mikäli olet rekisteröitynyt käyttäjä kyseisessä sosiaalisen median kanavassa, sekä
tarvittaessa etu- ja sukunimesi, ja tiedon siitä sisällöstä, jonka haluat jakaa sosiaalisen median liitännäisen avulla.


Tällaisten tietojen osalta noudatamme kyseessä olevan sosiaalisen median toimijan ehtoja. Kehotamme
sinua ottamaan selvää millaista tietoa ja mihin tarkoitukseen tietoa kerätään liitännäisten avulla. Voit estää
sosiaalisen median liitännäiset selaimesi asetuksista.


10. LINKIT
Verkkokauppamme seasport.fi voi sisältää linkkejä muihin verkko-osoitteisiin. Tämä tietosuojaseloste koskee
vain seasport.fi -verkkokauppaa. Kun siirryt toiseen verkko-osoitteeseen, kehotamme sinua lukemaan
kyseistä sivustoa koskevan tietosuojaselosteen. Huomioithan, että SeaSport ei vastaa siitä, miten muut
verkkopalvelut käsittelevät henkilötietojasi.


11. EVÄSTEET
SeaSportin verkkosivuilla käytetään evästeitä. Jotta verkkosivut toimisivat parhaalla mahdollisella tavalla,
sinun on sallittava verkkoselaimesi evästeiden käyttö. Evästeillä kerätään teknistä tietoa ja tietoa sivujen
käyttötavoista. Näiden tietojen avulla verkkosivuja kehitetään vastaamaan asiakkaiden tarpeisiin entistä
paremmin. Voit tarvittaessa poistaa evästeet käytöstä selaimen asetuksista. Jos toiminto otetaan pois
käytöstä, voi osa verkkosivujen toiminnoista hidastua tai pääsy joihinkin osioihin estetään kokonaan.


12. TIETOSUOJASELOSTEEN MUUTOKSET
SeaSport kehittää toimintaansa jatkuvasti ja pidättää siksi oikeuden muuttaa tietosuojaselostetta
ilmoittamalla siitä verkkosivuillaan. Muutokset voivat perustua myös muutoksiin lainsäädännössä.
Suosittelemme, että tutustut säännöllisesti tietosuojaselosteen sisältöön.


————————

 

Sekretesspolicy


SeaSport respekterar din integritet och strävar alltid efter att skydda dina personuppgifter på bästa möjliga
sätt. I all vår verksamhet strävar vi efter att säkerställa att dina personuppgifter behandlas på ett säkrast sätt
som möjligt, både inom vårt företag och i våra underleverantörers verksamhet. Denna sekretesspolicy
beskriver vilken typ av information vi samlar in och hur informationen används.
Den primära grunden för behandlingen av personuppgifter är ett kund- eller avtalsförhållande eller samtycke
från den registrerade eller den registeransvariges legitima intresse.


1. REGISTRET
SeaSport OyY ID: 3225647-3
Adress: Ölandvägen 196, 07370 Pellinki
Telefon: +358 44 5681283
E-post: seasport.oy@gmail.com


2. REGISTRERATS NAMN
SeaSport Oy:s kund- och direktmarknadsföringsregister


3. VILKA PERSONUPPGIFTER BEHANDLAR VI?
Vi samlar in personuppgifter som du skickar till oss när du till exempel registrerar dig som kund i vår
webbutik, beställer produkter, beställer ett nyhetsbrev, kontaktar vår kundtjänst, skriver en
produktkommentar, kommenterar på ett forum eller deltar i tävlingar. Informationen vi behandlar är namn,
födelsedatum, hemadress eller arbetsplatsadress, postnummer och verksamhetsställe, e-postadress,
telefonnummer, orderhistorik, teknisk information, användarens IP-adress och webbläsare som används
samt cookieinformation. vi kan samla in viss personlig information, såsom kreditinformation och
adressändringar, från externa källor. Information kan även uppdateras från officiella källor och från andra
företag inom de gränser som lagen tillåter.


4. HUR ANVÄNDER VI DINA PERSONUPPGIFTER?
Informationen kan användas för att hantera ditt kundskap och beställningar, identifiering,
direktmarknadsföring, kundundersökningar, nyhetsbrev, analys- och profileringsändamål samt statistik.
Informationen kan även användas för att skicka marknadsföringsmaterial via post, sms, Whats App,
Messenger och e-post, samt för att kontakta dig per telefon, om du inte själv har nekat till detta.
Informationen kan också användas för att förmedla information som är relevant för dig och för att rikta
marknadsföring och för att förbättra våra tjänster. Du kan avregistrera dig från vårt nyhetsbrev via länken i
nyhetsbrevet.


SeaSport kan komma att använda underleverantörer eller tjänsteleverantörer för serviceunderhåll, tryck- och
distributionsuppgifter, kundservice, betalningsförmedling och utlåning och betaltjänster, hantering och analys
av användardata, research, kundkommunikation och genomförande av kampanjer. SeaSports
underleverantörer och tjänsteleverantörer får använda dina personuppgifter endast för de syften som anges i
denna sekretesspolicy.


De tredje parter som nämns ovan kan inte använda dina uppgifter för andra ändamål än de som nämns i
detta uttalande och för de ändamål som specificeras av SeaSport. SeaSport ålägger tredje part att hålla din
information konfidentiell och säkerställa en tillräcklig nivå av dataskydd för att hålla din information säker.
Vid behandling av dina uppgifter använder SeaSport tjänsteleverantörer som kan ha tillgång till data utanför
EU/EES-regionen, till exempel från USA. SeaSport svarar att överföringen av data sker på ett lämpligt sätt
och enligt lag.


Dina personuppgifter kan lämnas ut till myndigheterna när så begärs eller för de ändamål som definieras i
lag.


5. HUR SKYDDAR VI DINA PERSONUPPGIFTER?
SeaSport anser att ett noggrant skydd av registrerade data är mycket viktigt. Uppgifterna lagras i ett
elektroniskt system som skyddas av brandväggar, lösenord och andra nödvändiga tekniska lösningar.
Endast angivna personer anställda av SeaSport, samt personer som behöver uppgifterna för att utföra sina
arbetsuppgifter, har tillgång till uppgifterna i registret. Alla som använder uppgifterna i registret omfattas av
tystnadsplikt.


6. HUR LÄNGE KOMMER MINA PERSONUPPGIFTER BEVARAS?
Dina personuppgifter kommer endast att lagras i registret så länge som det är nödvändigt för att uppfylla
användningssyftet som definieras i detta uttalande och som krävs enligt lag angående lagring av uppgifter. I
enlighet med den skyldighet som följer av lag kan SeaSport behöva behålla data längre än ovannämnda
period.

Föråldrad och onödig information förstörs på lämpligt sätt. Personuppgifterna förs in i registret i den form
som den registrerade har gett dem och uppdateringen kan göras antingen av den registrerade själv eller av
SeaSport utifrån en begäran från den registrerade.


7. KONTROLL, UPPDATERING OCH RÄTTA DINA PERSONUPPGIFTER
Som kund har du rätt att kontrollera vilka uppgifter om dig som finns lagrade i SeaSports kund- och
direktmarknadsföringsregister. Besiktningsrätten kan nekas med stöd av lagen. Att utöva synrätten är i
princip kostnadsfritt. Du har rätt att när som helst invända mot behandlingen av dina uppgifter om du anser
att SeaSport har behandlat uppgifterna olagligt eller att SeaSport inte har rätt att behandla den registrerade.
Rätten att göra invändningar gäller inte för databehandling som kräver att SeaSport gör det enligt lag.
Du har rätt att få felaktiga uppgifter rättade eller ofullständiga uppgifter kompletterade samt rätt att kräva att
dina uppgifter tas bort från vårt kund- och direktmarknadsföringsregister. Du kan också ta bort din profil från
SeaSport.fi nätbutik och uppdatera din information där. Det finns dock ingen rätt till radering i den mån
behandling och lagring av uppgifter i registret är nödvändig för att uppfylla en lagstadgad skyldighet
avseende SeaSport eller på grund av annan grund som fastställts i lag.


I den mån du själv har lämnat uppgifter till vårt kund- och direktmarknadsföringsregister, som behandlas
utifrån ditt samtycke eller medgivande, har du som regel rätt att få sådan information i ett maskinläsbart
format samt rätt att överföra dessa. information till en annan personuppgiftsansvarig.


Du har rätt att när som helst invända mot behandlingen av dina uppgifter för direktmarknadsföringsändamål.
Du kan också ta bort din profil från SeaSport.fi onlinebutik, uppdatera din information och neka
marknadsföringskommunikation riktad till dig.


Om dina uppgifter behandlas baserat på ditt samtycke har du rätt att återkalla ditt samtycke genom att
meddela oss i enlighet med denna integritetspolicy.


Du måste skicka förfrågningar om dina rättigheter skriftligen eller via e-post till den adress som anges i punkt

1. SeaSport kan be registranten att specificera sin begäran och verifiera sin identitet innan begäran
behandlas. SeaSport kan vägra att uppfylla begäran på den grund som anges i tillämplig lag. SeaSport
kommer att svara på förfrågningar inom en (1) månad efter det att begäran gjordes, om det inte finns
särskilda skäl att förlänga svarstiden.


Du har rätt att klaga till myndigheten om SeaSport inte har följt dataskyddslagstiftningen.


8. NÄTVERKSANALYS
Tjänsterna nedan samlar in anonymiserad information om webbplatsbesök utan personlig information.
Google Analytics

9. LÄNKAR FÖR SOCIALA MEDIER
När du använder vår webbplats är det möjligt för dig att dela information på sociala medier, såsom
Facebook, Instagram och Mailchimp, med hjälp av plugins för sociala medier (till exempel genom att dela
våra annonser med andra användare via sociala medier). Om du delar information med plugins för sociala
medier, överför din webbläsare följande information:


datum och tid för ditt besök
Internet-/URL-adressen du för närvarande är på
Din IP-adress
information om webbläsaren du använder
information om ditt operativsystem
ditt användarnamn, om du är en registrerad användare på den sociala mediekanalen, och vid behov ditt för-
och efternamn, och information om innehållet du vill dela med hjälp av plugin-programmet för sociala medier.
När det gäller sådan information följer vi villkoren för den aktuella sociala medieoperatören. Vi uppmanar dig
att ta reda på vilken typ av information och för vilket syfte informationen samlas in med hjälp av plugins. Du
kan blockera plugin-program för sociala medier i webbläsarinställningarna.


10. LÄNKAR
Vår webbutik seasport.fi kan innehålla länkar till andra webbadresser. Denna integritetspolicy gäller endast
för webbutiken seasport.fi. När du går till en annan webbadress rekommenderar vi att du läser
sekretesspolicyn för den webbplatsen. Observera att SeaSport inte ansvarar för hur andra onlinetjänster
behandlar dina personuppgifter.


11. COOKIES
SeaSports webbplats använder cookies. För att webbplatsen ska fungera på bästa möjliga sätt måste du
tillåta användning av cookies i din webbläsare. Cookies används för att samla in teknisk information och
information om hur sidorna används. Med hjälp av denna information utvecklas webbsidor för att bättre möta
kundernas behov. Vid behov kan du inaktivera cookies i webbläsarinställningarna. Om funktionen är
inaktiverad kan vissa webbplatsfunktioner sakta ner eller åtkomst till vissa avsnitt kan blockeras helt.


12. ÄNDRINGAR AV SEKRETESSUTTALANDET
SeaSport utvecklar ständigt sin verksamhet och förbehåller sig därför rätten att ändra integritetspolicyn
genom att meddela den på sin hemsida. Ändringar kan också baseras på förändringar i lagstiftningen. Vi
rekommenderar att du regelbundet bekantar dig med innehållet i integritetspolicyn.


——————————


Privacy statement


SeaSport respects your privacy and always strives to protect your personal data in the best possible way. In
all our activities, we strive to ensure that your personal data is processed in the most secure way possible,
both within our company and in the operations of our subcontractors. This privacy statement describes what
kind of information we collect and how the information is used.
The primary basis for the processing of personal data is a customer or contractual relationship or the
consent given by the data subject or the legitimate interest of the Controller.


1. THE REGISTER
SeaSport OyY ID: 3225647-3
Address: Ölandintie 196, 07370 Pellinki
Phone: +358 44 5681283
Email: seasport.oy@gmail.com


2. REGISTER'S NAME
SeaSport Oy'ss customer and direct marketing register


3. WHAT PERSONAL DATA DO WE PROCESS?
We collect personal data that you send us when, for example, you register as a customer of our online store,
order products, order a newsletter, contact our customer service, write a product comment, comment on a
forum or participate in competitions. The information we process is name, date of birth, home address or
workplace address, postal code and place of business, email address, telephone number, order history,
technical information, user IP address and browser used, and cookie information. In addition, we may collect
certain personal information, such as credit information and address changes, from external sources.
Information can also be updated from official sources and from other companies within the limits allowed by
law.


4. HOW DO WE USE YOUR PERSONAL INFORMATION?
The information can be used for managing your customership and orders, identification, direct marketing,
customer surveys, newsletters, analysis and profiling purposes, and statistics. The information can also be
used to send marketing material by mail, text messages, Whats App, Messenger, and e-mail, as well as to
contact you by phone, unless you have denied this yourself. The information can also be used to convey
information relevant to you and to target marketing and to improve our services. You can unsubscribe from
our newsletter via the link in the newsletter.


SeaSport may use subcontractors or service providers for service maintenance, printing and distribution
tasks, customer service, payment brokerage and lending and payment services, user data management and
analysis, research, customer communication and implementation of campaigns. SeaSport's subcontractors and service providers may use your personal data only for the purposes specified in this privacy statement.


The third parties mentioned above cannot use your data for purposes other than those mentioned in this
statement and for the purposes specified by SeaSport. SeaSport obliges third parties to keep your
information confidential and ensure a sufficient level of data protection to keep your information safe.
When processing your data, SeaSport uses service providers who may have access to data from outside the
EU/EES region, for example from the USA. SeaSport responds that the transfer of data takes place in an
appropriate manner and as required by law.


Your personal data can be disclosed to the authorities when so requested or for the purposes defined by law.


5. HOW DO WE PROTECT YOUR PERSONAL INFORMATION?
SeaSport considers the careful protection of registered data very important. The data is stored in an
electronic system that is protected by firewalls, passwords and other necessary technical solutions. Only
specified persons employed by SeaSport, as well as persons who need the information to perform their
duties, have access to the information in the register. Everyone who uses the information in the register is
subject to the obligation of confidentiality.


6. HOW LONG WILL MY PERSONAL DATA BE KEPT?
Your personal data will be kept in the register only for as long as it is necessary to fulfill the purpose of use
defined in this statement and as required by law regarding the storage of data. In accordance with the
obligation imposed by law, SeaSport may have to keep data longer than the aforementioned period.
Outdated and unnecessary information is destroyed in an appropriate manner. The personal information is
entered into the register in the form in which the registrant has given it, and the update can be done either by
the registrant himself or by SeaSport based on a request made by the registrant.


7. CHECKING, UPDATING AND CORRECTING YOUR PERSONAL INFORMATION
As a customer, you have the right to check what information about you is stored in SeaSport's customer and direct marketing register. The right of inspection can be denied on the basis of the law. Exercising the right of inspection is basically free of charge. You have the right to object to the processing of your data at any time if you feel that SeaSport has processed the data illegally or that SeaSport does not have the right to process
the data subject. The right to object does not apply to data processing that requires SeaSport to do so by
law.


You have the right to have incorrect information corrected or incomplete information completed, and the right
to demand the removal of your information from our customer and direct marketing register. You can also
delete your profile from the SeaSport.fi online store and update your information there. However, there is no
right of erasure to the extent that the processing and storage of data in the register is necessary to comply
with a statutory obligation regarding SeaSport or due to another basis established by law.


To the extent that you yourself have submitted information to our customer and direct marketing register,
which is processed based on your consent or mandate, you have the right to receive such information in a
machine-readable format as a rule and the right to transfer this information to another data controller.
You have the right at any time to object to the processing of your data for direct marketing purposes. You can
also delete your profile from the SeaSport.fi online store, update your information and deny marketing
communications targeted at you.


If your data is processed based on your consent, you have the right to withdraw your consent by notifying us
in accordance with this privacy statement.


You must send requests regarding your rights in writing or by e-mail to the address mentioned in point 1.
SeaSport may ask the registrant to specify his request and verify his identity before processing the request.
SeaSport may refuse to fulfill the request on the basis stipulated in the applicable law. SeaSport will respond
to requests within one (1) month of making the request, unless there are special reasons to extend the
response time.


You have the right to complain to the authority if SeaSport has not complied with data protection legislation.


8. NETWORK ANALYTICS
The services below collect anonymized information about website visits without personal information.
Google Analytics

9. SOCIAL MEDIA LINKS
When using our website, it is possible for you to share information on social media, such as Facebook,
Instagram and Mailchimp, with the help of social media plugins (for example, by sharing our advertisements
with other users via social media). If you share information using social media plugins, your browser
transmits the following information:


the date and time of your visit
The Internet/URL address you are currently on
Your IP address
information about the browser you use
information about your operating system
your username, if you are a registered user on that social media channel, and if necessary your first and last
name, and information about the content you want to share using the social media plugin.
With regard to such information, we comply with the terms and conditions of the social media operator in
question. We urge you to find out what kind of information and for what purpose the information is collected
with the help of plugins. You can block social media plug-ins in your browser settings.


10. LINKS
Our online store seasport.fi may contain links to other web addresses. This Privacy Statement only applies to
the seasport.fi online store. When you go to another web address, we encourage you to read the privacy
policy for that site. Please note that SeaSport is not responsible for how other online services process your
personal data.


11. COOKIES
SeaSport's website uses cookies. In order for the website to work in the best possible way, you must allow
the use of cookies in your web browser. Cookies are used to collect technical information and information
about how the pages are used. With the help of this information, websites are developed to better meet the
needs of customers. If necessary, you can disable cookies in the browser settings. If the function is disabled,
some website functions may slow down or access to some sections may be blocked completely.


12. CHANGES TO THE PRIVACY STATEMENT
SeaSport is constantly developing its operations and therefore reserves the right to change the privacy
statement by announcing it on its website. Changes can also be based on changes in legislation. We
recommend that you regularly familiarize yourself with the content of the privacy statement.

bottom of page